View Single Post
Old 02-28-2012, 06:30 PM   #1
eljube112's Avatar
eljube112
Registered Users
seller
 
Join Date: Feb 2008
Location: Ontario, CANADA
Posts: 4,203
My Mood:
Nov 2012 Due Date List


Oct 31
winodini ~ Melissa

Nov 1
momtwiceover ~ Alyson
gardenmamma ~ Ashley
withanh ~ Sarah

Nov 2
Lovinmama3 ~ Katie
*Katherine* ~ Katherine
luckymomma84 ~ Brittany

Nov 3

Nov 4
Joyful Tye Dyes ~ Leslie
Armywife70 ~ Becky
Itsajoi ~ Jena
eljube112 ~ Elaine
FinnegansMom ~ Michelle
kbz2002 ~ Kathy
tzurriz

Nov 5
Colleen+1 ~ Colleen
Sabra ~ Sabra
Mack ~ Alicia
gapgirl5 ~

Nov 6

Nov 7
L&A'smommy ~ Kay
greenmama52 ~ Barb

Nov 8
kangasox ~ Jill
BooneNicuMama ~ Audreyanna

Nov 9
khbordelon ~ Karine

Nov 10
ckemp17 ~ Carmen
Amaggiepie ~ Maggie

Nov 11
Taralynnel ~ Tara

Nov 12
MrsA08 ~ Suzy
generous ~ Thiele

Nov 13
mimihol ~ Naomi
Clatchford2011 ~ Catie
ananas ~ Kiana

Nov 14
Animalhouse ~ April

Nov 15
Veronica

Nov 16
KellieBmomof3 ~ Kellie

Nov 17
hellodebbie87

Nov 18
Hunter'sMom ~ Amanda
cherrycoke ~ Jeanne

Nov 19
aumismommy ~ Natasha
Arizonah13 ~ Carolyn

Nov 20
jenvbear ~ Jen
Ellie'sMomma ~ Emily

Nov 21

Nov 22
Martina

Nov 23
minivanmotiif ~ Shelly

Nov 24

Nov 25
Fitbaby1 ~ Chris

Nov 26
Patooty
Pretzelpirate07

Nov 27
junejay4life ~ June

Nov 28
Bella Catalina ~ Brooke
Twinpossible ~

Nov 29
tjmacke

Nov 30
sparkygirl74 ~


missing our angels
wollfie
mrsschoe
Monkeytaylz
JamieJo
__________________
Elaine, SAHM to E (11/07), J (8/09), A (2/11), G (11/12), P (7/14)
Last edited by eljube112; 05-20-2012 at 09:08 PM.
eljube112 is offline   Reply With Quote